Professional Conference Recording

Top videographers with cutting edge technology
that automatically edits video.

Order Recording
Latest Events Speakers
by Jose Sanchez · September 14, 2015
Polyomino je výzkumný projekt, který zkoumá koncepty kombinačního designu v herním prostředí jako nástroje pro vytvoření formy. Hráč má k dispozici interaktivní rozhraní, jež mu umožňuje umisťovat a otáčet různými jednotkami generujícími vzory a architektonické formace. Platforma hry poskytuje hráčům vytisknout objekty z herního prostředí ve 3D. Projekt je v současné době sponzorován společností Stratasys. Polyomino is a research project that explores notions of combinatorial design within a game engine as the means for the production of form. A player is presented with an interactive interface that allows them to place and rotate different units generating patterns and architectual formations. The game platform allows players to generate 3D printed objects from the game enviroment. The project is currently sponsored by Stratasys.
by Geoff Marcy · August 07, 2015
Geoff Marcy and his group have discovered hundreds of planets orbiting around other stars. He is a member of the National Academy of Sciences, won the NASA Medal for Exceptional Scientific Achievement, was named Discovery Magazine’s 2003 Space Scientist of the Year, was co-recipient of the Shaw Prize, and was a co-investigator on the NASA Kepler mission that discovered over 4000 planets, most being nearly the size of our Earth. Marcy is now searching for intelligent life in the universe.
#SlidesLive Lick Observatory
by Mateusz Herych · June 29, 2015
Together with the Android M, Google has released Android backup during the last I/O. However, Android apps' data backup is not a new concept - we had third party solutions there for years. What can we learn from them? What should be your strategy for backuping data? Is your app ready to handle database migrations properly, and handle old, no-longer-supported SharedPreferences' keys? Attend my talk to: - Learn what possibilities newest Android Backup feature gives you - Listen how to make your application handle data from the older versions - Simply see me trying speaking Czech
#SlidesLive mDevCamp
by Vincenzo Chianese · June 27, 2015
An introduction to building API clients and servers which can evolve independently. This talk will cover connecting to an API without upfront knowledge about any implementation details such as URIs, HTTP "verbs" and content types but instead an understanding of the semantic meaning of what the API does. By leaning controls on the fly, we can allow a client and server to change independently over time.
#SlidesLive mDevCamp
by Juhani Lehtimaki · June 27, 2015
Designing for Android is no longer guesswork. The platform has matured to a level where we understand how to build and why to do it in a certain way. The benefits of doing things right are anything from saving time in QA to making your users happy. These design details matter. Let's make our Android apps behave the way they should.
#SlidesLive mDevCamp
4 presentations · 12,704 views
Součástí Domu ochránců přírody v Praze je i nové ekocentrum, které slouží především pro pořádání vzdělávacích a osvětových akcí pro veřejnost. Dům ochránců přírody, Michelská 5, Praha 4
65 presentations · 96,694 views
Volný cyklus přednášek a seminářů který pořádá katedra fyziky elektrotechnické fakulty ČVUT pro studenty, jejich učitele a odborné pracovníky i širší veřejnost.
6 presentations · 36,402 views
Asociace studentů fyzioterapie se rozhodla navázat na tradici úspěšných Science Café, kde mohou příznivci vědy diskutovat s předními odborníky nad šálkem kávy, a uspořádala již několik přednáškově-diskuzních večerů s tématikou fyzioterapie a další se chystají!
176 presentations · 110,904 views
WebExpo is the largest conference in Central Europe for anyone whose business relates to the internet and who’d want to keep up-to-date.
38 presentations · 38,100 views
Celoplošná stanice Český rozhlas Plus začala vysílat 1. března 2013. Nabízí analytickou publicistiku, komentáře, diskuse, interaktivní pořady. Od 2. ledna 2014 jsme rozšířili naše vysílání o ranní blok. V Praze a okolí nás naladíte v době 6:00-10:00 a 16:00-20:00 na 92,6 MHz. Po celý den ve všech digitálních sítích. Na střední vlně na kmitočtech 639, 954 a 1332 kHz od 16:00.
14 presentations · 39,658 views
We accelerate European startups, they are our goal and our voice.
16 presentations · 18,048 views
Multimediální projekt ZET patří do skupiny Lagardere Active ČR, základními pilíři je zpravodajsko-informační byznysový web ZET.cz a vysílání Studio ZET. To je dostupné na internetu, nebo prostřednictvím FM pásma na frekvencích rádia BBC, jehož značnou součástí je vysílání BBC World Service. ZET se zaměřuje čtyři základní tematické okruhy – byznys, vědu, kulturu a společnost.
242 presentations · 206,929 views
Baví nás vytvářet Hub. Jde si ho užívat jako kulinářský zázrak. Vezměte pár stovek aktivních, nebojácných a otevřených lidí, kteří chtějí dobře dělat svou práci, uskutečnit při tom své sny a možná i měnit svět k lepšímu. Dejte tyto lidi do velkorysého prostoru nadívaného kompletním pracovním zázemím. Přidejte skvělé akce, podpůrné programy a networking. Okořeňte péčí a vstřícností. Podávejte, jak často potřebujete.
108 presentations · 220,202 views
Science Café Czech Republic je cyklus neformálních debat s úspěšnými českými vědci. Diskusní večery představují vědce a zajímavé výzkumy z různých oblastí lidského bádání. Každý večer tvoří prezentace hostů a debata, v níž se návštěvníci mohou zeptat na cokoliv, co je zajímá. Science Café se koná v Praze 1x měsíčně v kavárně Potrvá. Pořadatelem Science Café v Praze je občanské sdružení Otevíráme. Ve spolupráci s partnery se Science Café konají i v dalších městech ČR. Science Café je podpořeno Nadačním fondem Neuron na podporu vědy (www.nfneuron.cz).
15 presentations · 19,558 views
Cílem pro­jektu je před­sta­vit pro­střed­nic­tvím před­ná­šek českému pub­liku každý rok čtyři svě­tové osob­nosti gra­fic­kého designu. Před­nášky se zabý­vají pro­mě­nami oboru na počátku 21. století, vzta­hem designu a umění a tím, jak mohou gra­fičtí desig­néři ovliv­ňo­vat svět.
1 presentations · 9,448 views
umělkyně
6 presentations · 15,234 views
Ing. Dana Drábová, Ph.D., Dr.h.c. (* 3. června 1961) je česká jaderná fyzička a lokální politička. Od roku 1999 je předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. V letech 2011–2013 byla také místostarostkou Pyšel.
2 presentations · 13,620 views
Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc. (* 11. července 1954 Levoča) je český sexuolog (sexuální psycholog), klinický psycholog a psychoterapeut. Žije a působí v Praze. Patří mezi sexuology často kontaktované masmédii. Zabývá se sexuálními dysfunkcemi, deviacemi, transsexualitou, partnerskými vztahy a psychoterapií. Hlásí se k svému židovskému původu. V roce 1978 vystudoval psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde získal v roce 1980 i doktorát. Na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci získal v roce 1999 titul Ph.D. a posléze se stal i docentem (roku 2000) a profesorem klinické psychologie (roku 2003). V roce 2014 mu byl Akademií věd ČR udělen titul DSc. K sexuologii se podle vlastních slov dostal náhodou.[2] Pracoval na sexuologických odděleních psychiatrických léčeben v Horních Beřkovicích a Praze-Bohnicích. Pracuje jako klinický psycholog v Sexuologickém ústavu Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty UK a od roku 2001 přednáší sexuální psychologii na Filozofické fakultě UK. Je také vědeckým sekretářem České sexuologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Působí jako soudní znalec v odvětví psychiatrie, specializace klinická psychologie a sexuologie. (Zdroj: https://cs.wikipedia.org/)
1 presentations · 25,714 views
David has been working in the software industry for 14 years. He is an expert in taking products to market, generating awareness, inbound lead generation, and building tightly integrated marketing and sales teams.
1 presentations · 25,562 views
Jaroslav Flegr is a professor of biology at Charles University in Prague. He is a parasitologist, evolutionary biologist, the author of the book Frozen Evolution and member of the editorial board of Neuroendocrinology Letters.
2 presentations · 8,128 views
Filip Doušek je autorem románu Hejno bez ptáků. Tato dvojkniha zachycuje způsob myšlení, který formoval západní civilizaci, a zároveň ji tím jasně omezil. Do kontrastu pak dává nové, vznikající paradigma a ukazuje, jak mění všechny sféry našeho světa. Filip pracoval 15 let v poradenství informačních systémů v ČR, Velké Británii a v Asii. Dnes ve společnosti Mibcon vede divizi Optimalizace procesů, zabývající se využitím velkých dat. Na základě datových analýz, vizualizací a nástrojů umělé inteligence pomáhá velkým českým společnostem zlepšovat výsledky. Na Twitteru jako @fdousek.
1 presentations · 14,614 views
Adam Hrubý zázračně zachrání všechny tvé problémy, dodá životní sílu a tolik potřebnou energii. Adam Hrubý umí všechno. Je-li tvůj projekt málo hrubý, přidej více Hrubý do svého BUZZWORD BUZZWORD BUZZWORD. Adam Hrubý je bezpečný, je-li používán dle návodu. Adam Hrubý nesnáší, když o sobě musí psát ve třetí osobě.
1 presentations · 7,522 views
Photography
1 presentations · 16,118 views
Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D., (* 1963) je český fyzioterapeut, odborně se zaměřující především na pohybovou patologii dětí.
7 presentations · 13,176 views
School of Economics, La Trobe University & VŠB-TU Ostrava