Professional Conference Recording

High quality video synchronized with slides
to make you feel like you’re sitting at the conference.

Get an Estimate (917) 809-8496

Latest

Events

 • 49 presentations 49 talks · 24 201 views
  DREAM. INNOVATE. BUILD. Live media for Digital Marketing, Startups & Emerging Technologies.
 • 31 presentations 31 talks · 2 547 views
  International Conference on The Mathematics of Jiří Matoušek, Charles University, Prague 2016
 • 34 presentations 34 talks · 6 431 views
  We proudly announce that Prague is the hosting city of the XXIIIrd Congress of International Society for Photogrammetry and Remote Sensing. The General Assembly at the XXIInd ISPRS Congress in Melbourne elected Prague as the next host of the Congress. Lena Halounová, the chairperson of the Czech Society for Photogrammetry and Remote Sensing (SFDP - http://www.sfdp.cz/), was appointed the Congress Director. Organizers of the Congress are eager to provide excellent services for all participants in order to prepare a fully convenient and pleasant event. Prague and its citizens will be more than happy to make you feel satisfied and comfortably during the Congress.
 • 16 presentations 16 talks · 8 063 views
  Program představuje dlouhodobý plán výzkumu ve vědní oblasti Geografie, zajišťované na PřF UK katedrami v oborech fyzická geografie a geoekologie, sociální geografie a regionální rozvoj, demografie, kartografie a geoinformatika. Navrhovaný program je soustředěn na směry výzkumu, ve kterých geografické obory na PřF UK dosahují mezinárodně hodnotných výsledků, mají potenciál pro vytváření nových poznatků v oblasti badatelského i orientovaného výzkumu a jsou zapojené do sítí mezinárodní vědecké spolupráce. Program koncepčně rozvíjí témata výzkumu, úspěšně řešená pracovišti v rámci národních i mezinárodních projektů výzkumu. Integrujícím prvkem výzkumu geografických pracovišť jsou rizikové procesy a dynamika změn přírodních a socioekonomických systémů, probíhající na rozdílných prostorových úrovních. Nosná témata výzkumu představují zejména změny dynamiky a ekologického stavu povrchových vod, změny atmosférických procesů, dynamická a evoluční geomorfologie, dynamika změn krajiny, regionální a urbánní socioekonomická resilience a rizikové procesy v urbánním prostředí, historická geografie, výzkum venkova a periferií, populační studia a rozvoj progresivních geoinformačních metod. Jednotlivé směry výzkumu, zařazené do Programu, řeší výzkumné týmy geografických kateder PřF UK. Na výzkumu se budou vedle klíčových osobností oboru a zkušených akademických pracovníků významně podílet rovněž studenti doktorských a magisterských geografických programů, kteří jsou již v současné době aktivně zapojeni do výzkumu na jednotlivých pracovištích. Pro výzkumnou práci mají pracoviště k dispozici funkční zázemí v podobě stávajícího přístrojového, laboratorního a geoinformatického vybavení i unikátních datových zdrojů z původního experimentálního výzkumu, monitoringu procesů i historických datových a mapových podkladů. Pro koncepční rozvoj oboru je navíc zásadní plánované zapojení uvedených směrů výzkumu do univerzitního centra excelence Globcentrum, kde budou moci využívat synergií z mezioborového výzkumu, sdílené infrastruktury a přístrojových kapacit.
 • 33 presentations 33 talks · 25 844 views
  We give you full-featured antivirus for free. You help us with free word-of-mouth advertising and quicker discovery of new viruses. Together, it makes us the most popular antivirus in the world.
 • 72 presentations 72 talks · 76 890 views
  mDevCamp 2016 is the largest conference for mobile apps creators in the Central Europe. This year it takes place for the 6th time and features speaker working on the world's most famous mobile apps.
 • 35 presentations 35 talks · 27 868 views
  Univerzita Palackého v Olomouci je vysoká škola s dlouhou tradicí. Byla založena již v 16. století a je tak nejstarší vysokou školou na Moravě a druhou nejstarší v České republice. V současnosti představuje moderní vzdělávací instituci se širokou nabídkou studijních oborů a bohatou vědeckou činností. Na jejích osmi fakultách studuje přes 24 000 studentů, což tvoří celou pětinu obyvatel města Olomouce.
 • 33 presentations 33 talks · 14 835 views
  THE PRAGUE SECURITY STUDIES INSTITUTE (PSSI) is a non-profit, non-governmental organization established in early 2002 to advance the building of a just, secure, democratic, free market society in the Czech Republic and other post-communist states.
 • 29 presentations 29 talks · 5 805 views
  Kultursymposium Weimar 2016
 • 2 presentations 2 talks · 2 276 views
  The CzechTest Conference is a well-established 3-day international event. Meet experts and fellow professionals who will present their experiences about interesting topics and new trends in software and systems testing.
 • 9 presentations 9 talks · 1 692 views
  Our mission is to advocate for, connect and educate the business community in Manhattan.
 • 12 presentations 12 talks · 13 556 views
  A civic association KRUH (Circle) was founded in 2001 by a group of architecture students at the Academy of Fine Arts in Prague. Focus of our activities lies in an ongoing cycle of lectures on architecture held by leading Czech and foreign architects and architecture critics. In addition to that, we have organized excursions to contemporary architectural realisations and film festivals. During ten years of our activity, we have provided almost 200 lectures (e.g. series of lectures 'Across Swiss Architecture' – in cooperation with a Swiss foundation Pro Helvetia and Swiss Embassy in Prague), three excursions abroad, two film festivals on architecture, an exhibition, and published four collective anthologies with texts on architecture. All our activities gained both a favourable public response (200 – 500 visitors per lecture, 2000 visitors at film festival) and a response of professional press (awarded Architekt magazine prize in 2003). So far we have lined up lectures by significant figures of contemporary architecture eg. Aaron Betsky, Eva Jiřičná, Jan Kaplický, Luigi Snozzi, Mario Botta, Dietmar Eberle, Francisco Mangado and as well many starting Czech architects. In all we do our goal is to create a continuous dialogue about contemporary issues among architects, architecture theorists and public. Our target group consists of architecture students, architects, construction engineers, humanities students and last but not least the general public. This year our programme is focused on lectures and presentation of recent projects, which came out from important architecture competitions in Czech Republic. The aim of the project is to show what is happening right now in architecture, what is new and progressive for architects, and how they deal with the idea of competition.

Speakers

 • M
  2 presentations 2 talks · 1 181 views
 • 1 presentation 1 talk · 1 428 views
  Extreme Entrepreneur
 • 1 presentation 1 talk · 2 273 views
  Playful Learning Lab (director), Squishy Circuits (creator), Making Makers (author), Engineering/Entrepreneurship prof (U of St. Thomas)
 • G
  1 presentation 1 talk · 1 117 views
 • 1 presentation 1 talk · 1 778 views
  Christopher Barrat is an established and well respected speaker, consultant and author in management development skills. His knowledge is based on genuine experience in the real world. Sales Manager Business Manager Purchasing Director This gives him enormous credibility in the work he delivers and a unique insight into ‘both sides of the table’ from a commercial perspective. Having graduated in Law as an LLB Hons he took the ‘obvious’ step of being a door-to-door salesman. He then worked in Australia for Rank Xerox, and returned to the UK for a wide ranging career with the Blue-chip company ICI. Christopher has many years experience in management development. He has seen the full range of commercial activity, from small to large business interaction, and from ‘both sides of the table’. He has been a sales rep, a sales manager, a corporate buyer and a director of purchasing. This has given him not only a unique insight into the whole commercial arena, it has also provided him with very extensive management experience of the real world. Christopher is an NLP practitioner and is a skilled Mcber competency interviewer. His style is always to combine sound theoretical ideas into the real practical world. He challenges convention and can open up thinking through a relaxed and engaging style. He is a popular speaker at international conventions, and is a regular writer for business magazines. He has co-authored a book commissioned by the major US publisher John Wiley & Sons ‘Buying for Business’ and has a second book ‘Mosaic Management’ to be published shortly. Christopher has wide international experience, his business, speaking and development engagements have taken him all over East and West Europe, The Far East, Latin America, USA, Australia and the Caribbean. Christopher is a director of the Greystone Partnership. This consultancy works to bring together people, process and technology skills to maximise business effectiveness.
 • J
  2 presentations 2 talks · 1 010 views
  Meetup co-organizer
 • 1 presentation 1 talk · 1 305 views
  Head of Strategic Research at Affinity Sutton
 • 4 presentations 4 talks · 5 138 views
  Architect and planner - Partner 3RW
 • 6 presentations 6 talks · 11 070 views
  Scientist and policy advisor at CERGE-EI
 • 3 presentations 3 talks · 4 223 views
  Professor of Applied Macroeconomics, Director of the KOF Swiss Economic Institute at the ETH Zurich, Editor of the European Journal of Political Economy
 • 2 presentations 2 talks · 1 691 views
  Professor of economics Birkbeck College, University of London
 • J
  1 presentation 1 talk · 1 864 views
 • 3 presentations 3 talks · 2 686 views
  IT specialista a překladatel
 • M
  1 presentation 1 talk · 1 066 views
  Android Developer
 • M
  2 presentations 2 talks · 1 033 views
  Co-Founder, Alight Analytics
 • 1 presentation 1 talk · 2 354 views
  Architect, PECHAKUCHA NIGHT FOUNDERS

Our Customers

 • Michael Weinberg, CERGE-EI

  SlidesLive - best customer service ever. Much appreciated!

 • Nick Morgan

  Awesome! What a great idea this is. I get many good comments about our presentations, and people really like the ability to see the slides and speaker at the same time.

 • Rob Jaworski

  Your service has enabled our club to provide a great service to our membership and the community in general.

 • Steffie Limere, Factory of Imagination

  It’s perfect! Thank you this is great work.

 • Jake Smith

  I would like to thank you for the great job in Orlando!

 • Alicia Michael, Science on Tap

  Great! It looks awesome. Thanks.

 • Helena Escalante, The New York Public Library

  Wonderful talking to you and thanks A MILLION for helping us to record our CEO Series!!

 • Michal Harmata, Cepa Forum

  SlidesLive offered the perfect solution for recording our annual forum. The event was streamed in beautiful HD quality and also published on our website.

 • Jordan Schlipf, Foundercentric

  After seeing SlidesLive, foundercentric.


  PS: Loving SlidesLive ;)

 • David Lee Felter

  Big ups to SlidesLive! I’ve never seen so much hustle in an event videography crew.


  Grate work!

 • Jan Dolezal, CZ Biom

  Great cooperation with SlidesLive during our Prague re-use conference!

 • Eric Gregg, TECHMEDIA Co.

  It’s great to work with SlidesLive because they have teams nationwide. In the past, hiring local crew was time consuming and you never knew what you were getting. With SlidesLive, we know we’ll have dependable professionals every time.

Questions? More info?