Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

České startupy dobývají svět - diskuse

by · Nov 8, 2011 · 1 543 views ·

Diskuse o české startupové scéně. Diskutující proberou zlomové i ty méně příjemné okamžiky

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.