Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

How will your life change after the investment?

by · Dec 2, 2011 · 2 663 views ·

Karel Obluk pracuje dlouhá léta ve společnosti AVG. Vyzkoušel, jaké je to vést tým jako CTO i jako CEO, své cenné zkušenosti a poznatky nejen po investici předá v této přednášce

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.