The importance of education and research for successful startup

by · Mar 13, 2012 · 4 233 views ·

Karel Janeček mluví nejen o tajemství úspěchu společnosti RSJ Algorithmic trading, ale také o transparentnosti a finanční krizi.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.