How to build 30 people Web 2.0 company

by · Mar 31, 2012 · 2 518 views ·

Olda Neuberger vypráví dramatický příběh

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.