Restaurování památek

by · Oct 9, 2012 · 3 636 views ·

Vystoupení je zaměřeno na představení ukázek konzervace a restaurování stavebních památek a bude doplněno úvahami k aktuálním tématům, jako je například: význam tradičních technologií stavebních postupů a materiálů pro zachování historického stavebního fondu, limity úspěšnosti restaurátorského zásahu apod.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.