Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Elektronické knihy mezi námi

Nov 12, 2012 · 916 views ·

Upravená verze prezentace Michala Rady ze SSČ AV ČR, která zazněla na interní konferenci Akademie věd k elektronickým knihám konané dne 17. října 2012. K dispozici je veřejná část prezentace.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.