Je robota odvodena od slova "Robot"?

by · Nov 8, 2012 · 2 022 views ·

Sú naši zamestnanci len stroje a najväčší náklad firmy? Komunikácia ako základný kameň budovania zdravej organizačnej kultúry.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.