Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Commons, nedoceněné úložiště digitálního obsahu

by · Nov 24, 2012 · 1 534 views ·

Záměrem prezentace je ve stručnosti představit nedoceněné úložiště svobodného digitálního obsahu Wikimedia Commons. Zmíníme jeden palčivý problém, které trápí některé uživatele.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.