Creative Commons a fotografie

by · Nov 24, 2012 · 1,824 views ·

Wikipedia

Příspěvek se nejprve zaměří na výklad obecných autorskoprávních otázek souvisejících s fotografií. Dále pak budou řešeny právní otázky související s používáním veřejných licencí ve fotografii. Pozornost bude věnována též problematice osiřelých děl a licencování metadat k fotografiím. Teoretický výklad bude doplněn praktickými příklady a analýzou relevantních soudních rozhodnutí.