Paprsky X po 100 letech.

von · Dez 6, 2012 · 2 763 Besichtigungen ·

Fyzikální čtvrtky

Ing. Daniel Klír, Ph.D. (FEL ČVUT, ELI): Moderní zdroje rentgenového zářeni.