Chemické dogma Vesmíru

by · Jan 9, 2013 · 3 539 views ·

Doktor Grygar představí obor astrochemie od velkého třesku po současnost. Bude objasněn vznik dodnes působících fyzikálních sil a subatomární hmoty v době těsně po velkém třesku. Tato přednáška dále vykreslí nepředstavitelné termonukleární reakce v jádrech hvězd. Dozvíme se o postupné syntéze těžkých prvků, které vznikají při gigantickém výbuchu supernovy a vzniku interesantních vesmírných objektů typu neutronových hvězd, magnetaru a dalších.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.