Temná hmota a temná energie

by · Feb 21, 2013 · 4 643 views ·

Když se podíváme v noci na oblohu, uvidíme planety, hvězdy, galaxie a mlhoviny. Tyto objekty tvoří jediné procento hmoty a energie ve vesmíru. Co je zbytek a jakou má ve vesmíru roli? Plných 73 % zaplňuje mysteriózní temná energie, která rozfukuje vesmír a způsobuje jeho zrychlenou expanzi. Dalších 23 % vesmíru je tvořeno temnou hmotou. Přestože ji nevidíme a atomární látkou prochází, její vlákna určují dynamiku vesmíru i polohu jednotlivých galaxií. Co dnes víme o podstatě temné hmoty a temné energie? Desítky špičkových experimentů se pokouší rozluštit největší záhadu současné fyziky.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.