Čechy jako impaktní kráter

by · Apr 24, 2013 · 4 288 views ·

Český masiv má být jednotný a představovat více než 2 miliardy let starý impaktní kráter. To je dokládáno například jeho morfologií, evidencí „prohlubně“ v rychlostním řezu v několika desítkách kilometrů hloubky pod jeho povrchem nebo nálezy křemenů s dutinami, ve kterých je spatřován pozůstatek po ultrazvukové kavitaci generované mechanickým vlněním v prvních okamžicích impaktu.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.