Asistence o.s.

Projekt je zaměřen na metodu „Plánování zaměřené na člověka“ (PZČ), která usnadní rozšířit profesní příležitosti lidí s těžkým tělesným a kombinovaným postižením a pomůže zvýšit jejich příležitosti zapojit se do běžného života v přirozeném prostředí a ve společnosti. http://www.asistence.org/

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.