Studentská Agora

by · May 23, 2013 · 1 744 views ·

Studentská Agora je debatní soutěž pro studenty středních škol. Využívá krátké dynamické debaty studentů o kontroverzních tvrzeních, např. "Skupina bratří Mašínů by měla být rehabilitována", kdy si studenti teprve těsně před debatou losují, zda budou pro či proti tvrzení. Musí se tedy připravit na obě strany argumentace, pochopit a zhodnotit argumenty různých stran a během samotné debaty jasně formulovat argumenty své a pozorně naslouchat druhému týmu studentů a respektovat jej. Debatní soutěž je způsob, jak přitáhnout studenty k tématům veřejného prostoru a jak je naučit se v něm orientovat, debatování však lze využít i v běžné výuce jazyků, dějepisu, zeměpisu a dalších předmětů.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.