iTutorial

von · Jun 27, 2013 · 3 052 Besichtigungen ·

Projekt iTutorial vznikl za účelem zpracování interaktivních vzdělávacích materiálů. Jako pilotní projekt jsme si vybrali obory grafik, fotograf, knihař a tiskař. Dále zpracováváme kapitoly z oborů gastronomie, jezdectví a chovu koní, další obory budou následovat.

Sehen Sie sich SlidesLive Vorträge auf mobilen Geräten

© SlidesLive GmbH