Dostat fatalitu do banality.

by · May 25, 2013 · 1 230 views ·

Krištof Kintera patří k nejvýraznějším osobnostem mladé generace českých umělců. Po studiích na pražské AVU absolvoval postgraduál na Rijksakademie van Beeldende Kunsten v Amsterodamu. Je laureátem řady ocenění a nositelem mezinárodních stipendií. Ve svých dílech propojuje výtvarné umění, performance a divadelní scénografii. Je vůdčí osobností tvůrčí buňky Jednotka, která od devadesátých let pořádá performance, happeningy, vizuální a multimediální představení. Všechna Kinterova díla jsou technicky náročné objekty, které se pohybují, mluví, kouří se z nich nebo jiskří. Přemýšlení o povaze umění, života a systému konzumní společnosti rozehrává Kintera např. v Mluvičích.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.