The revision of the State aid rules for R&D&I

Jul 18, 2013 · 1 144 views ·

Příprava nového rámce pro státní podporu pro nadcházející období, včetně obecného nařízení o blokových výjimkách

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.