NeuronCafé 1 - Škola hrou? Proč české školství zaostává a jak to změnit?

by · Oct 10, 2013 · 2,550 views ·

Daniel Munich z CERGE-EI a člen Národní ekonomické rady vlády je jedním z předních českých odborníků v oblasti školství. V tomto rozhovoru v rámci Neuron café, iniciativy Nadačního fondu Neuron na podporu vědy, rozebírá s Janem Libichem (La Trobe University a VŠB-TU Ostrava) stav českého základního a středního školství. Diskuze se dotýká klesající kvality českých žáků, a analyzuje příčiny tohoto trendu včetně úrovně a platů učitelů. Nastíněny jsou i kroky, které by mohli pomoci zvrátit tento negativní trend. 10. října 2013. Web: www.cerge-ei.cz/people/daniel-munich a www.janlibich.com.