Cílené doručování léčiv - Bioadheze křemičitých nanočástic

by · Jun 6, 2013 · 1 783 views ·

Pro cílené vylučování léčiv pomocí mikro- a nanočástic je nezbytně nutné znát jejich adhezní vlastnosti a schopnost přichytit se na předem určených buňkách či tkáních. V této práci byl vyvinut systém přichycení křemičitých nanočástic na povrch nádorových buněk pomocí silně specifické vazby mezi antigenem exprimovaným nádorovými buňkami a protilátkou navázanou na nanočásticích.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.