Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Veřejné zakázky na komodity

by · Jun 6, 2013 · 1 318 views ·

Cílem této práce je ukázat, že procedurální charakteristiky veřejné zakázky ovlivňují její výslednou cenu. Aby bylo možné zakázky porovnávat, byly k analýze vybrány pouze veřejné zakázky na komodity. Výsledky ukazují, že jednotková cena kupované komodity se snižuje při použití otevřeného řízení, elektronické aukce a při vyšším počtu nabízejících.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.