Algoritmus diagramem, snadno a rychle

by · Jun 6, 2013 · 1 336 views ·

Ačkoliv jsou vývojové diagramy ve výuce algoritmizace stále hojně využívány, patřičné nástroje, které by je při vyučovací hodině dokázaly efektivně sestrojit, školy postrádají. Blýská se však na lepší časy a to díky aplikaci PS Diagram. Pomocí tohoto nástroje je sestavení takového diagramu otázkou pouhého okamžiku. Starosti s jeho formátováním odpadají a výsledný algoritmus je navíc možné přehledně odladit krokováním či jej prezentovat animací.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.