Social media z hlediska byznysu

by · Nov 6, 2013 · 1 760 views ·

V první části prezentace se zaměřím na to, co funkčně, tj. z pohledu potřeb firmy, znamená být social business a/nebo social entrprise. Podíváme se, kde social media pomáhají k lepším výsledkům a chodu firem. Druhá část prezentace bude věnovaná vymezení paradigmatu open innovation, které úzce souvisí s jednotlivými stádii vyspělosti sociální komunikace firmy a nástroji a postupy, které jsou v těchto jednotlivých stádiích aplikovány. Ve třetí části uvedu základní čísla popisující vývoj a význam trhu v oblasti social enterprise (zdroj Deloitte, Forrester apod.). Nakonec představím inovační platformu Deloitte a příběhy jejího nasazení.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.