Zkušenosti s adopcí social business z české praxe

by · Nov 6, 2013 · 1 956 views ·

Kompetenční centrum Collaboration Solutions při FIS VŠE má za sebou již druhý rok své existence, po kterou tým akademiků, studentů a odborníků z praxe vytvářel lokální bázi znalostí, materiálů, metodických postupů a oborových best practice pro oblast Social Business. Tyto znalosti mělo Centrum možnost reálně aplikovat a ověřit v praxi na několika projektech ve firmách různého typu, velikosti a zaměření. Zajímají-li Vás získané poznatky, výstupy, nabyté zkušenosti a typové příklady užití podnikové sociální sítě z české praxe, rozhodně si nenechte tuto příležitost ujít.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.