Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Z Prahy ke karotickým stentům

by · Nov 5, 2013 · 2 700 views ·

Vyvinul nový typ lékařského přístroje - katetru, kterým lze zejména u starších pacientů snadněji a rychleji vyšetřit krční tepny a cévy v mozku. Neuroradiolog profesor Jiří J. Vítek, MD, Ph.D., odborník na prevenci mozkové mrtvice pomocí katetru. Katetr je laicky řečeno dlouhá tenká hadička, kterou lékař vsune do krevního oběhu v tříslech a postupně dostrká až do jedné ze dvou krčních tepen. Tyto tepny zásobují mozek krví tzn. kyslíkem a živinami, takže jejich stav je velmi důležitý pro správnou činnost mozku. Když se krční tepny ucpou tzv. aterosklerotickými pláty, může člověka postihnout mozková mrtvice. Lékař pomocí kontrastního rtg snímku zjistí stav tepen a tam, kde jsou částečně zúžené nebo ucpané, vsune pomocí katetru speciální balonek, kterým zúžený úsek uvolní. Poté místo zpevní tzv. stentem (trubička z kovové slitiny srolovaná do ruličky, která se rozvine tam, kde lékař potřebuje). Profesor Vítek zdokonalil tvar katetru, takže se snadněji aplikuje, což je důležité zejména u starších pacientů, kterým může příliš dlouhá doba zákroku způsobit komplikace. Zdokonalený katetr nese Vítkovo jméno a mezi odborníky je znám pod zkratkou VTK. Prof. Vítek pracuje od roku 1969 v USA, ale od poloviny 90. let přijíždí do naší republiky přednášet a učit zdejší lékaře tzv. endovaskulární léčbu krčních tepen. Kromě přednášek v Česku pozval do Lenox Hill Hospital v New Yorku, kde pracuje od roku 1997, desítky našich neuroradiologů na stáž.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.