Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Wikipedie a překladatel/tlumočník

by · Nov 30, 2013 · 2 250 views ·

Encyklopedické znalosti a jejich význam pro práci překladatele a tlumočníka, příklady z praxe, podněty ke zlepšení.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.