Tygří matky a zelené vdovy

by · Dec 4, 2013 · 2 381 views ·

Práce si dává za cíl poukázat na dosavadní výsledky studií výzkumných institucí zabývajících se měřením prosperity ve společnosti, nikoliv však skrze běžná, ekonomická měřítka, jako je HDP, nýbrž skrze zkoumání hodnot alternativních, které nelze prostě ekonomicky vyčíslit. Výsledkem tohoto snažení je konfrontace mezi všeobecně vnímaným pohledem na růst společnosti a pohledem alternativním, který na prvním místě neuvažuje ekonomické bohatství.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.