Chudoba a nerovnost v Česku - Jak je měřit a jak to dopadlo

by · Dec 4, 2013 · 1 715 views ·

Ve své práci se zabývám chudobou a nerovností na základě příjmů a výdajů mezi lety 2006 až 2011. Zjišťuji, které skupiny jsou ohroženy více a které méně. Poukazuji na to, že výsledky jsou dost odlišné podle toho, jaký koncept se použije. Zabývám se také regulovaným nájemným a jak působila deregulace nájemného na chudobu a nerovnost. Zjišťuji, že dodatek přijatý v roce 2009 prodlužující deregulační období ve velkých městech až do roku 2012, aby pomohl chudým se vyrovnat s vyšším nájemným zvýhodnil i mnohé bohaté.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.