Udržitelnost - nová forma zákaznické hodnoty

by · Dec 4, 2013 · 2 141 views ·

Kdo a proč kupuje udržitelné výrobky? A lze vůbec spojovat udržitelnost se ziskovostí? Ano, a že je to spojení šťastné si ukážeme porovnáním maloobchodních trhů Česka a Švýcarska. A jakou roli v tom hraje konkurenční výhoda, spotřebitelské chování, hodnoty, inovace?

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.