Modelování myšlení letového dispečera

by · Dec 19, 2013 · 1 948 views ·

Jednou z hlavních úloh letového dispečera je udržovat bezpečnost a plynulost leteckého provozu - předcházet kolizím a zpožděním příletů a odletů. Moje diplomová práce se zabývá modelováním myšlení letového dispečera a je dílčí částí projektu vyvíjeného na FEL ČVUT ve spolupráci s americkým úřadem pro civilní letectví (FAA).

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.