Potůček v chemickém průmyslu. Co, proč, jak?

by · Dec 19, 2013 · 2 673 views ·

Současné rovnicově orientované návrhy dělících kolon selhávají z důvodu nedostačujícího popisu jevů, k nimž v těchto zařízeních dochází. Jedním z kritických jevů je tok kapaliny po výplni plněných kolon. Jaká je souvislost mezi tokem kapaliny v koloně a rozléváním potůčku po skloněné desce? Proč je dobré znát velikost mezifázové plochy potůčku? Jak jí vypočítat?

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.