Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Výzvy současné medievistiky

by · Feb 6, 2014 · 2 324 views ·

Mgr. Robert Novotný, Ph.D. z Ústavu medievistických studií AV ČR, vezme návštěvníky na cestu do středověku a zpět a při tom probere výzvy současné medievistiky.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.