Léčiva a životní prostředí

by · Mar 11, 2014 · 2 213 views ·

Moderní léky pomáhají lidem i domácím zvířatům. Mohou ale nějak škodit přírodě? A pokud ano, jak bychom mohli jejich negativní vliv zmírnit nebo úplně odstranit? Humánní a veterinární léčiva se v posledních desetiletích stala běžným prostředkem k léčení všemožných onemocnění. V případě vážných nemocí pomáhají zachovat život, u lehčích onemocnění výrazně urychlují proces uzdravení a zvyšují životní komfort pacientů. Co se ale s léčivy stane, když splní svůj úkol v organismu? Kam se podějí původní léčivé látky či jejich metabolické produkty? A co je pravdy na mediálně atraktivních zprávách o neblahém vlivu léčiv na životní prostředí? Na to všechno odpoví přednáška docenta Stanislava Smrčka z katedry organické a jaderné chemie Přírodovědecké fakulty UK. Bude se zabývat osudem léků v těle, jejich průnikem do životního prostředí, vlivem na živé organismy a možnostmi odstranění léčiv i jejich metabolitů z ekosystému. Tyto sloučeniny kontaminují v první řadě vodní ekosystémy, zprostředkovaně pak i suchozemské organismy. Pozornost proto zaměříme také na čištění odpadních vod a na fytoremediace – moderní biotechnologické metody čištění životního prostředí pomocí rostlin. Přednáška je součástí populárně-vědeckého cyklu Chemické úterky. Koná se v úterý 11. března 2013 od 17:00 hodin v posluchárně CH1 v budově Chemického ústavu Přírodovědecké fakulty UK (Praha 2, Hlavova 8). Těšíme se na vás! Ilustrační obrázek: Tablety aspirinu. Zdroj Wikimedia Commons, autor Ragesoss, licence Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.