Christian Kerez

von · Mär 6, 2014 · 2 728 Besichtigungen ·

Přednáška Christiana Kereze pořádaná 6. března 2014 občanským sdružením Kruh v rámci cyklu přednášek Švýcarsko-česká inspirace, který je spolufinancován Programem švýcarsko-české spolupráce. Christian Kerez se narodil ve venezuelském městě Maracaibo v roce 1962. Nejprve rozsáhle publikoval v oboru fotografie architektury. V roce 1993 si v Curychu založil vlastní architektonickou kancelář. Od roku 2001hostoval na Swiss Federal Institute of Technology v Curychu, v roce 2003 se stal docentem a v roce 2009 profesorem. Na období 2012-2013 získal místo Kenzo Tange Chair na Harvardově univerzitě. Momentálně se účastní mnoha rozličných programů ve Francii, České republice, Brazílii a Číně. Christian Kerez Christian Kerez was born in 1962 in Maracaibo, Venezuela and educated at the Swiss Federal Institute of Technology Zurich. After extensive published work in the field of architectural photography, he opened his own architectural office in Zurich, Switzerland in 1993. Christian Kerez has been appointed as a visiting professor in design and architecture at the Swiss Federal Institute of Technology Zurich since 2001 and as assistant professor since 2003. In 2009 he was elected as ordinary professor for design and architecture. In 2012-13 he led the Kenzo Tange Chair at Harvard University, Cambridge. He is currently working on different programs in various scales in France, the Czech Republic, Brazil and China.

Sehen Sie sich SlidesLive Vorträge auf mobilen Geräten

© SlidesLive GmbH