Racionální (po)užívání léků

Apr 16, 2014

Speakers

About

V této přednášce se seznámíme s Pyramidou iracionality. Odhalíme souvislost mezi vlivem médií a naším zdravím. Vysvětlíme si také jak je to s bezpečností léků a jejich správným užíváním. Jaké jsou nejčastější chyby lékařů a pacientů? Jak jim předejít? Na to odpovídá tz. léková gramotnost. http://www.anikorunu.cz

Organizer

About SISYFOS

SISYFOS vznikl na jaře r.1995 z podnětu několika racionálně myslících osob. Dnes má téměř 400 členů nejrůznějších profesí, vzdělání a věku. Dvě třetiny členstva mají vysokoškolské vzdělání, vysoký je podíl přírodovědců, techniků a lékařů. Téměř polovina členů je z Prahy a okolí, pobočka je v Brně, hodně členů je z Ostravska. Od r.2000 je SISYFOS členem Rady vědeckých společností ČR.

Store presentation

Should this presentation be stored for 1000 years?

How do we store presentations

Total of 0 viewers voted for saving the presentation to eternal vault which is 0.0%

Sharing

Recommended Videos

Presentations on similar topic, category or speaker