Stavba Superadobe restaurace v Malajsii

by · Mar 5, 2014 · 729 views ·

Patrik Fojt se podělil o své mnohaleté zkušenosti se stavbou domů z přírodních materiálů - hlína, sláma a dřevo. Dozvíte se jaké jsou výhody a nevýhody využití přírodních materiálů pro stavbu domů. Patrik Fojt patří k nejvýraznějším osobnostem přírodního stavitelství u nás. Byl přítomen u většiny našich významných staveb využívajících alternativní přírodě blízké technologie, a to od počátků tohoto trendu u nás v roce 1996. Podílel se na stavbách hliněných kulatých domů technologií Superadobe u Jardy Duška v Jetřichovicích a v Malajsii. Staví na sociologicko-ekologických principech směřujících k recyklovatelnosti staveb, využívání místních zdrojů, lepšímu přizpůsobení staveb životnímu stylu obyvatel a v neposlední řadě ekonomické dostupnosti staveb pro mladé rodiny. Jako alternativní stavitel pracoval i ve Francii a v Malajsii http://www.prirodnistavitel.cz Více informací na: http://www.akademiesobestacnosti.cz/2014/02/53-jak-postavit-dum-ze-slamy-hliny-dreva.html

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.