Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Jaké vlastnosti mají znalosti (v sémantice možných světů)

by · May 13, 2014 · 1 234 views ·

Olga Štěpánková | 13-5-2014

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.