Watch SlidesLive on mobile devices

Současný život sboru - svědectví, promítání fotografií; modlitby, meditace, ztišení

May 23, 2014 · 940 views ·

Husův sbor Církve československé husitské v Kladně je bývalou synagogou. Stavba z konce 19. století v eklektickém slohu s novorenesančními prvky je pozoruhodná. Uvnitř je umístěn krucifix, jedinečně pojatý tvůrcem díla Františkem Bílkem. Budova má prostorné hlavní shromaždiště pro bohoslužby a koncerty. Menší síň slouží k biblickým hodinám, práci s dětmi, setkávání mládeže, přednáškám a besedám. V tradici husitství klademe důraz na znalost Bible a uvádění jejích aktualizovaných zásad do současného života.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.