Corinth

by · Sep 15, 2014 · 1 403 views ·

Corinth je český technologicko-vzdělávací startup rozkročený mezi Prahou a Silicon Valley. Kromě vývoje interaktivního výukového obsahu se věnuje také projektům, které mají za cíl vzdělávat v podnikavosti a učit studenty dovednostem, které budou potřebovat v budoucím profesním životě. (Aneb, jak se při inovaci vzdělávání dá popularizovat podnikání.)

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.