Kreditní risk management v 21. století

by · Sep 13, 2014 · 744 views ·

Nezbytnou podmínkou jakéhokoliv nákupu (nejen v prostředí e-commerce) je poskytnutí protihodnoty ke zboží nebo službám, které kupujete. V dnešní době jsou standardem této protihodnoty peníze (ať už ve formě hotovosti, elektronické transakce nebo čerpaného kreditu). A právě o poslední jmenované alternativě, která je v posledních letech čím dál využívanější, bude tato přednáška. Co všechno o svých zákaznících poskytovatel kreditu obvykle chce vědět, jak informace získávají klasické banky a co všechno je možné o klientech při jejich nákupu v prostředí e-commerce zjistit - o tom všem bude povídat Michal Kročil.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.