Rent-a-hacker!

by · Sep 14, 2014 · 1 135 views ·

Spoločnosti v online prostredí neustále čelia bezpečnostným hrozbám, hacktivistom, hackerom a sociálnym inžinierom. Na prednáške sa dozviete ako využiť špecialistov na IT bezpečnosť v prospech vášho projektu, čo je to penetračné testovanie a ako prebieha. Neopomenieme ani praktiky sociálneho inžinierstva ako najefektívnejšiu formu narušovania bezpečnosti.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.