Isomorphic web apps

by · Sep 13, 2014 · 3 620 views ·

Izomorfní aplikaci dostanete, když píšete čistý a suchý kód (clean code and DRY). Proč bychom měli psát věci dvakrát, jednou pro prohlížeč, podruhé pro server? O svých zkušenostech s návrhem a implementací takové aplikace vám poví Dan Steigerwald. Prezentace: https://docs.google.com/presentation/d/1LZoQqHJDxvpj8bHF91THiiUnD9CSsryrs2PlTrp9rZQ/edit?usp=sharing

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.