Of things that think and why we gotta lose control

by · Sep 14, 2014 · 1 777 views ·

Nové programovací paradigma pro nadcházející věk internetu věcí, robotích rojů a nanoelektroniky.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.