The Importance of Transactional Emails

by · Oct 5, 2014 · 1 106 views ·

Transakční emaily se využívají čím dál více. Vincent nám poradí, co vše s nimi můžeme dělat, jak si definovat KPI a měřit účinnost, jak si připravit účinné šablony (od responsive po automatické testování) a jak transakční emaily snadno odesílat. To vše na velkém množství reálných příkladů.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.