Agilní vývoj v neagilním světě

by · Sep 14, 2014 · 1 007 views ·

Agilní vývoj neustále naráží na neagilní realitu. Korporátní prostředí, uzavřený releasovací cyklus, omezený rozpočet, vývoj „krabicového software“. Když navíc produktový backlog není pro jeden tým, ale sdílí ho týmy 4, stávají se témata jako správa backlogu, udržení kontinuity vývoje nebo uživatelská zpětná vazba a reakce na ní, netriviální disciplínou. Jak si tedy poradit v prostředí, kde neplatí všechno, co se dočtete o agilních procesech?

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.