Planning an event and need a film crew? Get an estimate now!

Rychlé doručení dat z cloudu - silná zbraň v antivirových závodech ve zbrojení

by · Sep 13, 2014 · 940 views ·

Malware se v dnešní době šíří ohromující rychlostí. Každou minutu se objevují nové a pokročilejší techniky rozesílání malware. V devadesátých letech se definiční databáze virů aktualizovaly dvakrát do roka. Mít dvě nebo tři aktualizace definic denně vůbec neodpovídá potřebám dnešní doby. Proto je zjevně zapotřebí opravdu rychlých datových distribučních kanálů a nových technik, které zajistí, že definice virů budou aktuální a antivirové programy schopné reagovat na rychlé a nepředvídatelné jednání autorů malware. Tato přednáška se bude soustředit nejen na infrastrukturní a technické detaily nových distribučních technik, ale také na rychlé a účinné testování samotných aktualizací definic po stránce záruky kvality.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.