Projekt Fénix (bezpečná VLAN)

by · Oct 7, 2014 · 1 458 views ·

Četnost a intenzita DoS útoků neustále roste. V reakci na DoS útoky z března 2013, které procházely přes peeringový uzel NIX.CZ a postihly řadu významných hráčů na českém internetu včetně společnosti ACTIVE 24, vznikl na této platformě projekt Fénix – oddělený peering ve vyhrazené bezpečné VLAN mezi subjekty, které splňují řadu přísných kritérií a chovají se odpovědně, aby v případě velké krize mohl fungovat provoz v ostrovním režimu odděleně od těch, kteří bezpečnost ve svých sítích dostatečně neřeší. Vznikla tak i platforma, kde si tyto odpovědné subjekty ve vzájemné důvěře rychle vyměňují informace potřebné k prevenci a odrážení podobných útoků. ACTIVE 24 požadovaná přísná kritéria splňuje a je jedním ze zakládajících členů tohoto elitního klubu, kam má dveře otevřen každý člen NIX.CZ, který se zaváže daná kritéria plnit.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.