Minimalizace odpadu a čistší produkce

by · Oct 2, 2014 · 3 520 views ·

EMPRESS je kontaktním místem v oblasti účinnějšího využívání zdrojů a udržitelné spotřeby a výroby (USV) a poskytuje platformu pro přenos informací, ale i pro vytváření a výměnu know-how včetně vstupů pro tvorbu politiky podporující eko-efektivní řešení jako alternativy k regulaci a zbytečným ztrátám. http://empress.cz/

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.