Citace a citační SW

Oct 23, 2014 · 1 991 views ·

Workshop zaměřený na tvorbu citací dle normy ČSN ISO 690, předcházení plagiátorství a na práci s citačními manažery.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.